Актуални новини

Актуални новини

Актуални  новини

 

 

 

 

ПОКАНА


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Учебните занятия в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Бургас ще бъдат подновени на 2 март 2018 година (петък) със същия учебен грифик.  


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Поради сложната метеорологична обстановка Община Бургас обявява 28 февруари и 1 март за неучебни дни.

Актуална информация ще получавате своевременно.

Заповед за неучебен ден

Заповед за неучебен ден

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

        За периода от  30.01.2018 г. до 02.02.2018 г. включително е обявена грипна епидемия в град Бургас. Учебният процес е преустановен със заповед № РД15-62 /29.01.2018 г. на Директора на Регионална здравна инспекция.
       Учебните занятия в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Бургас ще бъдат подновени на 7 февруари 2018 година (сряда) при следния грифик.  

I, III, VIII, IX, X, XI и XII клас - първа смяна

II, IV, V, VI и VII клас - втора смяна

Заповед на Кмета на община Бургас  

Заповед на Директора на Регионална здравна инспекция


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Учениците, които са завършили ХІІ клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през предходни учебни години, но не са се явили или не са положили успешно ДЗИ, желаещи да се явят на ДЗИ на предстоящата сесия май – юни 2017/2018 г., следва лично да подадат заявление по образец за допускане до ДЗИ.

Срок: от 05.03.2018 г. до 16.03.2018 г.

Място: СУ „Св. св. Кирил и Методий“, зам.-дирекция


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕТО НА КОЛОКВИУМ НА ТЕМА МОЯТ ЕРАЗЪМ+

 

Колоквиум "Моят Еразъм+" 

 

Три бургаски учебни заведения - Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, Профилирана гимназия за романски езици "Г. С. Раковски" и Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров” организират съвместно представяне на свои действащи проекти по Европейската програма „Еразъм+“ – колоквиум на тема „Моят Еразъм+“. Подготовката вече е в ход и първата работна среща на директори и координатори от училищата се проведе на 5 януари при наситен и интензивен дневен ред. Самото събитие ще се състои на 19.01.2018 г. в зала „Петя Дубарова“ на Културен център Морско казино – Бургас и се посвещава на българското председателство на ЕС. Начало - 09:00 ч. – не закъснявайте, ще бъде интересно!

 

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че информация за резултати от олимпиадите - общински кръг може да получите от зам. директорите по учебна дейност.


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ПОПРАВИТЕЛНИЯТ ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗИП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ ПОСЛЕДНИЯ ГИМНАЗИАЛЕН КЛАС (ХІІ КЛАС, МИНАЛИ ГОДИНИ) ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2018 Г., КАКТО СЛЕДВА:

ДАТА НА ИЗПИТА: 16.05.2018 Г. (ВТОРНИК)

НАЧАЛЕН ЧАС: 10,00

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: УЧЕНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СЕ ЯВЯТ ПРЕД ЗАМ.-ДИРЕКЦИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО 15 МИНУТИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТА!

СРОК ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА: ДО ДВА ДНИ СЛЕД ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ

МЯСТО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ: УЧИЛИЩНО ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО, ЕТ. 2

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на изпитни сесии за учениците в СФО през учебната 2017/2018 г.

 

Срок за оповестяване на резултатите от изпитите: до два дни след датата на провеждане на съответния изпит

Място за оповестяване: училищно информационно табло, ет. 2

 

 

 

Програма

За инициативата ,, ГЛОБАЛНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ‘‘

/06.11.2017- 12.11.2017/

06.11  Понеделник

Обявяване на програмата.

Поставяне на кутия- инкубатор за зелени идеи.

07.11 Вторник

Световен ден на Екоучилищата.

В знак на съпричастност към идеите на Екологичното образование

обявяваме дрескод зелено.

 Ученици и учители носят зелено облекло или отличителен зелен символ.

08.11 Сряда

,,Еко послания към небето“

Ученици записват еко послания върху зелени балони, които се пускат в небето.

09.11 Четвъртък

Опазване на природата от замърсяване с пластмаса.

Предаване на пластмасови капачки с цел рециклиране на пластмаса и благотворителност.

10.11 Петък

Награждаване на най-добрите зелени идеи.

Изготвяне и изпращане на предложения за опазване на природата до отдел ,,Околна среда“ гр.Бургас

11.11 Събота

10:00 часа пред заведение ,,Чадъра“

,,Ден с Екологични Возила‘‘ 

 


 

Поздравителен адрес за първи ноември- Областна управа

Поздравителен адрес за първи ноември - РУО гр. Бургас

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БУРГАС

ЗА 1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

30.10.2017 г.

  • Посещение на спектакъл "В паметта на народа" по повод Деня на народните будители и 180 години от рождението на Васил Левски  (ученици от IXXII клас)

 

  • Запознаване с дейността на народните будители, Изработване на табла, Беседа за народните будители, Оцветяване на книжка за народните будители (учениците от I клас)

 

 

30.10.2017 – 31.10.2017

  • По стъпките на народните будители Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов (екскурзия с културно-образователна цел по маршрут Карлово, Калофер и Сопот с учениците от III и IV клас)

 

31.10.2017 г.

  • Изготвяне на училищен кът, четене на произведения, беседа за народните будители (учениците от II в клас)

 

  • Поднасяне на цветя пред барелефа на Св. св. Кирил и Методий в училище (учениците от III клас) - 11:00 часа

 

 

  • Поднасяне на цветя пред паметни плочи на будители в Морската градина (учениците от VII клас) - 11:00 часа

 

  • Поднасяне на венец и четене на стихове пред паметната плоча на Стефан Тинтеров – Вен Тин (поет символист) - (учениците от IX клас) - 11:00 часа

 

  • Представяне на презентации и беседа в Час на класа, посветен на Деня на народните будители (учениците от V и VI клас)

 

 

  • Участие във Факелно шествие по повод 1 ноември - Ден на народните будители - "Факелът на познанието" – организирано от Професионална търговска гимназия със съдействието на Община Бургас и Регионално управление на образованието – пл.Тройката – 17:45 часа /ученици от VIII до XII клас/

 

 

 

ВАЖНО! 

СЪОБЩЕНИЕ

Формуляр - постижения

Формуляр - лични данни

Декларация от родител (настойник)

 

ВАЖНО! 

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/ 2018 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че родителските срещи за учениците

от I, V, VIII и IX клас за учебната 2017/2018 година ще се проведат при следния график:

 

ДЕН

ЧАС

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

5.09.2017 г.

17:30 часа

I A

Силва Радева

5.09.2017 г.

17:30 часа

I Б

Адриана Топчиева

5.09.2017 г.

17:30 часа

I В

Данка Стоянова

5.09.2017 г.

17:30 часа

I Г

Калинка Георгиева

7.09.2017 г.

17:30 часа

V А

Грета Стоянова

7.09.2017 г.

17:30 часа

V Б

Нина Костова

7.09.2017 г.

17:30 часа

V В

Таня Спирова

12.09.2017 г.

17:30 часа

V Г

Веселина Димова (изобразително изкуство)

12.09.2017 г.

17:30 часа

V Д

Таня Стоянова - Попова (изобразително изкуство)

11.09.2017 г. 

17:30 часа 

VIII А

Нина Недева

профил "Изобразително изкуство" 

11.09.2017 г. 

17:30 часа 

VIII Б

Красимира Петкова

профил "Хуманитарни науки" - Български език и литература 

11.09.2017 г. 

17:30 часа 

VIII В

София Пашова

профил "Софтуерни и хардуерни науки" 

7.09.2017 г. 

17:30 часа 

IX Б

Коста Славов

профил "Хуманитарен" - Български език и литература 

11.09.2017 г. 

17:30 часа 

IX В

Радка Михнева

профил "Технологичен" - Информатика и ИТ 

11.09.2017 г. 

17:30 часа 

IX Г

Диляна Събева

Непрофилирана подготовка 

 

 

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители на първокласници,

Уведомяваме Ви, че списъците с приетите и записани за I клас ученици през учебната 2017/2018
 
година са поставени на информационното табло на I етаж.
 
 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители,

Информация за резултатите от изпита по изобразително изкуство за прием на ученици в V клас за учебната 2017/2018 г. може да получите на тел: 056 84-60-34 / 056 84-60-31 от 8:30 до 16:30 часа

Записването на приетите ученици е от 27.06 (вторник) 2017 г. в канцеларията на II етаж в училище.

 

Необходими документи:


1.Заявление от родител (настойник на ученика) по образец.

2.Удостоверение за завършен начален етап на основното образование  (оригинал).

3. Акт за раждане(представя се за сверяване на данните, посочени в заявлението)

4.Удостоверение за преместване (за учениците, които не са от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас).

 

ВАЖНО!

На основание чл. 108 ал. 1 т. 2 от Наредба №10/ 01.06.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование родителят на приетия ученик/чка трябва да получи служебна бележка от СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас в потвърждение, че същият/ тата ще бъде записан в пети клас за учебната 2017/2018 г. 

Служебната бележка е необходима за издаване на удостоверение за преместване от училището, в което ученика/ чката е завършил/ ла IV клас.


 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците в първи клас от първо класиране на учебната 2017/ 2018 година ще бъде от 05.06.2017 г. до 16.06.2017 г. /вкл./ всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа в стая № 2 (първи етаж).


Необходими документи:
- заявление за записване (по образец);
- декларация по чл.4, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗЛД (по образец);
- удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал);   
- удостоверение за раждане на детето (копие);    
- акт за смърт за дете сирак/ полусирак (копие);        
- документ от ЛКК/ТЕЛК за дете с трайни увреждания с 50 и над 50 % (копие);   
- служебна бележка за друго дете на същите родители, обучаващо се в училището към 15.09.2017 г.;    
- лична карта за постоянен адрес или удостоверение за временна адресна регистрация (копие);
- служебна бележка от работодател/ декларация от самоосигуряващо се лице/  от местоработата на родителя/ите с адрес района на ТД „Приморие“/ „Зора“.

 

Забележка: Оригиналите на документите, удостоверяващи наличието на обстоятелствата по съответните критерии за прием, следва да бъдат представени при записване с цел сверяване верността на данните. 
*При записване на учениците се приема САМО пълен комплект документи!!!
 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК

за провеждане на втора редовна изпитна сесия

 

СЪОБЩЕНИЕ  

 

       На вниманието на всички ученици от VII клас, които ще се явяват на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство!
        Уважаеми ученици,
        Уведомяваме ви, че изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство ще се проведе на 02.06.2017 г. от 9.00 часа в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас.
         Учениците да се явят на 02.06.2017г. в 8.00 часа пред СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас.
         В сградата на училището за участие в изпита учениците ще се до пускат при представяне на документ за самоличност и служебната бележка за явяване на изпити.
         За изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство учениците да носят: моливи, бои, линия, триъгълник, транспортир, гума, син химикал, съд за вода.
         Рисувателният лист и глината се осигуряват от училище.
 


СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че на 29 май 2017 година от 17:30 часа в учителската стая на СУ "Св. св. Кирил и Методий" ще се проведе родителска среща във връзка с лятната занималня.
Очакваме Ви!

 

ВАЖНО!

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ

В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

01.06.2017 г. – 31.07.2017 г.