Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД09-4141/ 29.08.2017 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2017 – 2018 г.

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА №1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

 

Сесия май - юни

Дати за провеждане

Български език и литература

21 май 2018 г.
08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит

23 май 2018 г.
08:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

29 май - 1 юни 2018 г.

Сесия август - септември

 

Български език и литература

28 август 2018 г.
08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит

29 август 2018 г.
08:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

30 август - 5 септември 2018 г.

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Учениците, които са завършили ХІІ клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през предходни учебни години, но не са се явили или не са положили успешно ДЗИ, желаещи да се явят на ДЗИ на предстоящата сесия май – юни 2017/2018 г., следва лично да подадат заявление по образец за допускане до ДЗИ.

Срок: от 05.03.2018 г. до 16.03.2018 г.

Място: СУ „Св. св. Кирил и Методий“, зам.-дирекция

Полезни връзки

www.mon.bg

www.zamatura.eu