Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД09-1166/ 19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 г.

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

 

Сесия май - юни

Дати за провеждане

Български език и литература

19 май 2017 г.
08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит

22 май 2017 г.
08:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

26 май - 2 юни 2017 г.

Сесия август - септември

 

Български език и литература

28 август 2017 г.
08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит

29 август 2017 г.
08:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

30 август - 05 септември 2017 г.