Награди 2017/2018 г.

Награди 2017/2018 г.

 

Математика без граници

19 медала завоюваха учениците от начален етап на СУ "Св. св. Кирил и Методий" на международното състезание "Математика без граници-зима".

3 златни - Цвета Костадинова, Бианка Грозева, Максим Минев
 
8 сребърни - Ивон Михалева, Далина Куманова, Александър Ангелов, Калина Първанова, Роберт Томасян, Лъчезар Панайотов, Пламен Кличанов, Мартин Митаков
 
8 бронзови - Антони Стоев, Гергана Бакалбашиева, Георги Гаврилов, Иван Георгиев, Ралица Грънчарова, Николай Радев, Никола Янев, Мила Пашова.

 


XVI Национално състезание по Природни науки и екология 

 

Гергана Ковачева и Йоанна Василева от VI В клас на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Бургас, с ръководител Грета Стоянова, представиха достойно себе си, училището и област Бургас в организираното от МОН и РУО Кюстендил XVI Национално състезание по Природни науки и екология (24 – 26.11.2017 г.), като заеха първо място и златен метал в първа възрастова група V – VII клас, с проекта си: „Еко лепило от мляко“

Домакини на състезанието бяха РУО – Кюстендил и VІ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил. Откриването на състезанието се проведе в конферентната зала на Парк-хотел Кюстендил. Поздравителен адрес от Таня Михайлова – зам. министър на образованието и науката бе прочетен от Емилия Григорова – гл. експерт по химия и опазване на околната среда.

Според регламента състезанието се проведе в два кръга. В първия кръг участниците представиха, разработения от тях цялостен проект на постерна сесия – изложба, а във втория кръг проектите се защитаваха публично чрез презентация.

Участниците бяха оценявани от авторитетна, професионална Национална комисия в състав: председател: доц. д-р Божидар Галуцов и членове: проф. д-р Драгомир Янков, проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова, проф. д-р Пламен Митов, проф. Нешо Чипев, доц. д-р Стефан Манев, гл. ас. д-р Маргарита Кузманова, учителите от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил – Силвия Стойчева и Силвия Георгиева.

         

 

Участие на деца от СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас в празника на БАЛИЗ

 

   На 5 октомври 2017 год. ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий” -  Бургас участваха в празника по повод 25 години  от създаването на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/. Организатор на събитието бе сдружение „Св. Иван Рилски” – Бургас, което е член на БАЛИЗ от 23 години. Проведеното в двора на ЦСОП мероприятие предизвика много положителни емоции за участниците. След  приветствията  на официалните гости, музикалните изпълнения и танци, децата се потопиха в празничната атмосфера на различни спортни игри съпроводени с многобройни  награди. Участваха над 40 деца от Бургас и Айтос. Нашите спортисти, водени от ресурсния учител и лицензиран треньор по спорта боче Марияна Георгиева, се представиха блестящо и заслужено спечелиха своите медали, класирайки се на първо място в турнира по боче. По повод успешното сътрудничество между сдружение „Св. Иван Рилски”, което е представителят на БАЛИЗ в Бургас и СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас, училището получи награда за признателност и благодарност.

    Председателят на сдружението г-жа Радка Кирова поздрави участниците в празника и им пожела здраве и много успехи.

    Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения е национална мрежа от родителски организации, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

    БАЛИЗ се застъпва за провеждане на национална и местна политика, която зачита правата на лицата с интелектуални затруднения и спомага за изграждане на необходимата им подкрепяща среда.

   БАЛИЗ е пълноправен член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания(EASPD), Европейската асоциация на организации на лица с интелектуални затруднения и техните семейства (Inclusion Europe) и Международното обединение за защита на правата на хората с интелектуални затруднения и техните семейства ( Inclusion International).

                   

Наградени ученици:

Димитър Бориславов Кирчев – IV „г” клас – златен медал

Микаела Николаева Александрова  - VIII „а” клас – златен медал

Велизара Димитрова Христова – IX „г” клас – златен медал