Награди 2017/2018 г.

Награди 2017/2018 г.

Участие на деца от СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас в празника на БАЛИЗ

 

   На 5 октомври 2017 год. ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий” -  Бургас участваха в празника по повод 25 години  от създаването на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/. Организатор на събитието бе сдружение „Св. Иван Рилски” – Бургас, което е член на БАЛИЗ от 23 години. Проведеното в двора на ЦСОП мероприятие предизвика много положителни емоции за участниците. След  приветствията  на официалните гости, музикалните изпълнения и танци, децата се потопиха в празничната атмосфера на различни спортни игри съпроводени с многобройни  награди. Участваха над 40 деца от Бургас и Айтос. Нашите спортисти, водени от ресурсния учител и лицензиран треньор по спорта боче Марияна Георгиева, се представиха блестящо и заслужено спечелиха своите медали, класирайки се на първо място в турнира по боче. По повод успешното сътрудничество между сдружение „Св. Иван Рилски”, което е представителят на БАЛИЗ в Бургас и СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас, училището получи награда за признателност и благодарност.

    Председателят на сдружението г-жа Радка Кирова поздрави участниците в празника и им пожела здраве и много успехи.

    Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения е национална мрежа от родителски организации, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

    БАЛИЗ се застъпва за провеждане на национална и местна политика, която зачита правата на лицата с интелектуални затруднения и спомага за изграждане на необходимата им подкрепяща среда.

   БАЛИЗ е пълноправен член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания(EASPD), Европейската асоциация на организации на лица с интелектуални затруднения и техните семейства (Inclusion Europe) и Международното обединение за защита на правата на хората с интелектуални затруднения и техните семейства ( Inclusion International).

                   

Наградени ученици:

Димитър Бориславов Кирчев – IV „г” клас – златен медал

Микаела Николаева Александрова  - VIII „а” клас – златен медал

Велизара Димитрова Христова – IX „г” клас – златен медал