Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

 
ВАЖНО!
 
 

IV клас

Дата на изпита

Български език и литература

10 май 2018 г.

Математика

14 май 2018 г.

Човекът и обществото

16 май 2018 г.

Човекът и природата

17 май 2018 г.

VІІ клас

 

Български език и литература

21 май 2018 г.

Математика

23 май 2018 г

X клас

 
Онлайн оценяване на дигитални компетентности

11 - 15 юни 2018 г.