Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

 
ВАЖНО!
 
 

IV клас

Дата на изпита

Български език и литература

10 май 2017 г.

Математика

12 май 2017 г.

Човекът и обществото

16 май 2017 г.

Човекът и природата

15 май 2017 г.

VІІ клас

 

Български език и литература

19 май 2017 г.

Математика

22 май 2017 г

Чужди езици

29 май 2017 г.

VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

 

Чужд език

23 юни 2017 г.

X клас

 

Онлайн оценяване на дигитални компетентности - тренировъчен изпит

30 май 2017 г.

31 май 2017 г.

Онлайн оценяване на дигитални компетентности

13 юни 2017 г.

14 юни 2017 г.