ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защита на личните данни на СУ ИВАН ВАЗОВ - Бургас съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).