Учители

Учители

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

Динка Костова Стоянова

Старши учител

д-р Добрина Василева Топалова

Старши учител

Катя Дапчева Кънева

Старши учител

Коста Стамов Славов

Учител

Мария Емилова Тодорова

Учител

Нина Георгиева Костова

Старши учител

Станислава Анастасова Димитрова

Зам.-директор по учебната дейност

Таня Иванова Трендафилова

Старши учител

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

Английски език

Виделина Жечева Русева

Старши учител

Екатерина Георгиева Харалампиева

Старши учител

Марияна Динкова Терзиева

Старши учител

Милена Янкова Ганева

Старши учител

Неда Добринова Йорданова

Старши учител

Нина Згурова Недева

Старши учител

Нина Александрова Карагьозова-Рашева

Старши учител

Росица Здравкова Иванова

Учител

Руски език

Радка Великова Георгиева-Ралчева

Старши учител

Английски език, руски език

Мариета Георгиева Маркова

Старши учител

Италиански език

Диана Ралкова Иванова

Старши учител

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Математика

Гинка Димитрова Тодорова

Старши учител

Жечка  Илиева Димитрова

Старши учител

Златина Христова Христова

Старши учител

Светла Динева Генова

Старши учител

Математика и ИТ /информационни технологии/

Мара Димова Дамова

Старши учител

Радка Иванова Михнева

Главен учител

Силвия Стефанова Петрова

Учител

Информатика и ИТ

Борислав Митков Динев

Учител

Даниела Драганова Коджабашева

Старши учител

Живка Георгиева Тумбева

Старши учител

Теодора Стоянова Господинова

Учител, РКК

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

Любомира Димитрова Донева

Старши учител

Петя Петрова Николова

Старши учител

Стоян Георгиев Василев

Старши учител

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Екатерина Георгиева Иванова

Старши учител

Елена Гочева Антонова

Старши учител

Милена Чернева Щерионова

Старши учител

 

ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ“

 

Милена Димитрова Гиргицова

Зам.-директор по учебната дейност

Снежана Великова Няголова

Директор

София Георгиева Пашова

Старши учител

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Грета Димитрова Стоянова

Старши учител

Еленка Радева Ганчева

Старши учител

Катерина Константинова Иванова

Старши учител

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 

Диляна Петрова Събева

Старши учител

Кера Михалева Владикова

Старши учител

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Станислав Петров Бошнаков

Старши учител

 

МУЗИКА

 

Веселина Вълева Димова

Старши учител

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Атанас Иванов Стоянов

Старши учител

Таня Димитрова Стоянова-Попова

Старши учител

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

Любомир Стефанов Тюфекчийски

Старши учител

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

Борис Костов Ганев

Старши учител

Валентина Ганева Мушкова

Старши учител

Гергана Янева Маргаритова

Старши учител

Пенка Димитрова Деянова

Старши учител

Таня Христова Спирова

Учител

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Адриана Маринова Топчиева

Старши учител

Ана Василева Димова

Старши учител

Ани Валентинова Ганева

Учител

Анна Олегова Стоянова       

Учител-ПИГ

Валентина Андонова Дунгьова

Старши учител

Весела Георгиева Милева

Главен учител

Виделина Красимирова Краева

Учител-ПИГ

Галина Георгиева Чолакова

Старши учител

Данка Иванова Стоянова

Старши учител

Дорена Илиева Киндалова

Старши учител

Ирена Русева Дончева

Учител-ПИГ

Йорданка Иванова Маринова

Старши учител

Калинка Костова Георгиева

Старши учител

Кана Иванова Тюфекчийска

Старши учител

Маргарита Георгиева Котева

Учител-ПИГ

Маргарита Иванова Атанасова

Учител-ПИГ

Мария Янкова Чолакова

Старши учител

Мариана Маринова Добрева

Старши учител-ПИГ

Марияна Симеонова Горанова

Старши учител

Милка Дойнова Христова

Старши учител-ПИГ

Надя Желязкова Петрова

Учител-ПИГ

Николина Стоянова Коларова

Старши учител-ПИГ

Радка Добрева Балабанова

Старши учител-ПИГ

Силва Петрова Радева

Старши учител

Силвия Дончева Панайотова

Учител

Сирма Димитрова Николова

Учител

Соничка Георгиева Кутиева

Старши учител-ПИГ

Станка Георгиева Георгиева

Учител-ПИГ

Стоянка Жанкова Димитрова

Старши учител-ПИГ

Теодора Христова Димитрова

Старши учител

Тинка Георгиева Михалева

Старши учител-ПИГ